Dzień Dostawców (Suppliers' Day): 22-23.06.2010


Zgłoszenia

Szanowni Państwo 
Dzień Dostawców zaplanowany został na 1-1,5 dnia. Odbędzie się w Legnicy, w hotelu Qubus w dniach 22.-23.06.2010. Dla uczestników przewidzieliśmy następujące możliwości: 
1) Zgłoszenie udziału osoby 
2) Wynajęcie stoiska promocyjnego do ekspozycji materiałów i produktów.
3) Możliwość wzięcia udziału w rozmowach handlowych.

Wyjaśnienia

1. Zgłoszenie udziału osoby
Aby zgłosić udział osoby lub osób należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (pobierz formularz zgłoszenia), przesłać go do nas faksem (numer faksu w formularzu) oraz dokonać płatności w terminie 7 dni od przesłania zgłoszenia, nie później jednak niż 3 dni robocze przez imprezą.

2. Wynajęcie stoiska promocyjnego
Aby wynająć stoisko promocyjne do ekspozycji materiałów i produktów należy wybrać jeden z oferowanych standardów, wypełnić zamówienie wynajęcia stoiska (pobierz formularz wynajęcia) przesłać je do nas faksem (numer faksu w formularzu) oraz dokonać płatności w terminie 7 dni od przesłania zgłoszenia, nie później jednak niż 3 dni robocze przez imprezą. Podstawą do udziału obsługi stoiska jest przesłanie zgłoszenia opisanego w pkt. 1

3. Opcja dodatkowa - rozmowy handlowe
Podstawą do udziału w rozmowach handlowych jest przesłanie zgłoszenia udziału osoby opisanego w pkt. 1 oraz wypełnienie profilu firmy (pobierz profil firmy) i przesłanie go do nas na adres e-mail. Profile należy przesyłać najpóźniej do 17 czerwca 2010. Ważne jest to, że przedstawiciele firm poszukujących dostawców będą mieli z góry ustalone możliwości czasowe na przeprowadzanie rozmów. Nabywcy zastrzegają sobie prawo doboru partnerów do rozmów handlowych. Im wcześniej otrzymamy profil tym większe możliwości umawiania spotkań. Rozmowy handlowe są bezpłatne i nie stanowią oferty handlowej. Są dodatkową opcją do wykorzystania przez zainteresowanych.
UWAGA! Profile należy wysyłać TYLKO pocztą elektroniczną.

Jak organizujemy rozmowy handlowe?
Organizujemy jedynie rozmowy z Inicjatorami. Pozostałe rozmowy handlowe odbywać się będą według indywidualnych uzgodnień pomiędzy zainteresowanymi stronami. Nabywcy - Inicjatorzy będą otrzymywali przesłane do nas profile firm. Każdy z nabywców oddeleguje określoną liczbę przedstawicieli działów zakupu, którzy będą się spotykali z dostawcami. Nabywcy na podstawie własnych kryteriów, aktualnych potrzeb i możliwości czasowych wynikających z tabeli zaplanowanych spotkań będą zapraszali do rozmów dostawców. Ostateczną decyzję na temat spotkań podejmują Nabywcy. Ostateczną tabelę spotkań opublikujemy 4 dni przed imprezą. Będzie ona także dostępna w miejscu spotkań i na recepcji. Każde spotkanie trwać będzie maks. 30 min. 
Uwaga! Prosimy, abyście przewidzieli Państwo sytuację, w której Wasz reprezentant może mieć 2 lub więcej spotkań zaplanowanych w tym samym czasie!

KOSZTY

Ceny standard

do 30 maja 2010
Udział 1 osoby: 995 PLN netto lub 265 Euro (+22% VAT)

Po 30 maja 2010
Udział 1 osoby: 1150 PLN netto lub 299 Euro (+22% VAT)
Stoisko promocyjne 3m x 2m: 995 PLN (+22% VAT) lub 265 Euro (+22% VAT)

Ceny specjalne tylko dla Członków Auto Forum Club
Udział 1 osoby - członka Auto Forum Club 300 PLN lub 80 Euro netto (+22% VAT)
Udział każdej kolejnej osoby: 800 PLN (+22% VAT) lub 210 Euro (+22% VAT)
Stoisko promocyjne 3m x 2m: cena standard 995 PLN (+22% VAT) lub 265 Euro (+22% VAT)
Uwaga! Prosimy nie obciążać kwoty przelewu opłatami bankowymi!

HOTEL
Zarezerwowaliśmy dla Państwa kontyngent pokoi w Hotelu Qubus w Legnicy (****). W opłacie za udział nie są przewidziane noclegi i inne usługi świadczone przez hotel. Uczestnicy we własnym zakresie dokonują rezerwacji i płatności. Aby uzyskać specjalny rabat prosimy podać hasło Auto Forum podczas dokonywania rezerwacji. Szczegóły w formularzu zgłoszenia
Zasady ogólne.
Zgłoszenia udziału uczestnictwa upoważnia organizatora do wystawienia faktury VAT. 
W przypadku rezygnacji z udziału w terminie do 5 dni roboczych uczestnik zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 40% kosztów uczestnictwa. Nieobecność podczas imprezy nie upoważnia do zwrotu należności za udział oraz za stoisko. Rozmowy handlowe są bezpłatne. Stanowią gratisowy element promocyjny ze strony organizatora.

<< Powrót

ART studio

53-128 Wrocław
ul. Sudecka 74
Tel./fax.: +48 71/ 788 99 18
Tel.: +48 71/ 788 99 17