Auto Forum Club®

Contact to:
ART studio
Pl. Powstańców Śląskich 16-18
53-314 Wrocław, Poland

Tel./fax.:
+48 (0) 71/ 788 99 17
+48 (0) 71/ 788 99 18

@mail:
contact@autoforum.org.pl
autoforum@tlen.pl


Roman Pietrzyk
Operations Director
Członek Zarządu Auto Forum Club
ART studio

53-128 Wrocław
ul. Sudecka 74
Tel./fax.: +48 71/ 788 99 18
Tel.: +48 71/ 788 99 17


Design: NetSquare Sp. z o.o.