Jak działamy.? Podstawowe etapy

Etap 1 - wizyta

  • Analiza stanu zastanego w zakresie procesów i struktur

Zaczynamy od wizyty w zakładzie. Podczas spotkania przedstawiamy narzędzia i wiedzę, którą się posługujemy. Następnie odwiedzamy stanowiska pracy dokonując wstępnych obserwacji. Obserwacje i rozmowy z kierownictwem dają nam podstawę do określenia potencjalnych obszarów, które mogą być ulepszone. Na podstawie obserwacji z wizyty w zakładzie przygotowujemy ofertę określającą niezbędne analizy i pomiary, które będą podstawą do szczegółowych wyliczeń poprawy wydajności / usprawnienia procesu.

Etap 2 pomiary i raporty

  • Zebranie i analiza danych poprzez audyt.

  • Zdefiniowanie prawidłowych przebiegów pracy i procesów przy uwzględnieniu istotnych parametrów, współczynników.

  • Przygotowanie formularzy i dokumentacji

Po uzgodnieniu zakresu prac pomiarowo-analitycznych nasi konsultanci wykonują je bezpośrednio w zakładzie. W efekcie końcowym powstaje raport określający precyzyjnie aktualną sytuację wraz z wyliczeniami, obszary w których tkwi niewykorzystany potencjał, propozycje zmian oraz korzyści (w tym finansowe) z wprowadzonych zmian.

Etap 3 - Wdrażanie zmian

  • Poprawa procesów poprzez wdrażanie zmian / działania reorganizacyjne

Wykonujemy serię zaplanowanych wcześniej zmian w procesach produkcyjnych lub usługowych mając na uwadze ciągłość produkcji.

Dodatkowo proponujemy

  • doradztwo powykonawcze

  • szkolenia własnych liderów odpowiedzialnych za kontynuację procesu ciągłego udoskonalania

  • rozwiązywanie problemów związanych z akceptacją zmian wśród pracowników "tzw. "management of change" lub "zarządzanie zmianami"

ART studio

53-128 Wrocław
ul. Sudecka 74
Tel./fax.: +48 71/ 788 99 18
Tel.: +48 71/ 788 99 17