Seminarium Optymalizacja Procesów 2008

Na początku 2008 roku w ramach Auto Forum Club powstała Platforma Optymalizacji OPTISOLUS. Zasadniczym celem tego projektu jest umożliwienie kompleksowej obsługi firm w zakresie udoskonalania procesów produkcyjnych i usługowych ze szczególnym uwzględnieniem eliminowania marnotrawstwa i poprawianiem wyników finansowych.

W dniach 13-14 marca 2008 we Wrocławiu odbyło się I Seminarium Optymalizacji Procesów. Jego celem było ogólne przedstawienie tej jakże obszernej tematyki doskonalenia - optymalizacji procesów. W kolejnych etapach będziemy coraz bardziej wnikali w szczegóły dając szansę uczestnikom na poznanie wielu profesjonalnych narzędzi, które okażą się pomocne w usprawnianiu procesów. W tym celu będą organizowane warsztaty i szkolenia.

Opis programu I Seminarium Optymalizacji Procesów

Pierwszy dzień poświęcony był na ogólną prezentację różnych metodologii, systemów i filozofii związanych z zarządzaniem procesami.

Grupa Suppliers' Development
Auto Forum Club
Platforma OPTISOLUS
REFA Wielkopolska
MTM Polska
KAIZEN Institute Polska
LEAN Enterprise Institute Polska
SIX SIGMA I Akademia Białego Kruka
EFQM i Umbrella Consulting

Drugiego dnia zaprezentowano metody, filozofie i rozwiązania stosowane przez firmy motoryzacyjne.

VOLKSWAGEN Motor Polska
MERCEDES-BENZ
FIAT Auto Poland
GENERAL MOTORS
CLOOS Polska
DE-STA-CO
TOYOTA Motor Manufacturing
ROLLS-ROYCE

 

< Powrót

ART studio

53-128 Wrocław
ul. Sudecka 74
Tel./fax.: +48 71/ 788 99 18
Tel.: +48 71/ 788 99 17